Blogs betrouwbaar zijn

Toezicht op niet integere politici

19 mrt , 2020  

Op het Haagse Binnenhof bestaat een grote behoefte aan betrouwbaarheid en ethiek. Het bestuur van de Tweede Kamer onder leiding van voorzitter Khadija Arib wil graag dat er een toezichthoudend orgaan komt, dat waakt over de integriteit van de volksvertegenwoordigers. More…

Blogs betrouwbaar zijn

Betrouwbaarheid is nu broodnodig

8 mrt , 2020  

Ondanks een sterke economie wereldwijd en een bijna volledige werkgelegenheid scoren de overheid, het bedrijfsleven, de niet-gouvernementele organisaties en de media onvoldoende op vertrouwen. More…