Praktische tips

Belangrijkste spelregels persbericht op maat

19 nov , 2014  

In een van mijn eerdere blogs heb ik 35 adviezen gegeven hoe je het ideale persbericht schrijft. Wanneer je een persbericht op maat gaat schrijven, ga je nog een stap verder. Waarom zou je dat doen? Omdat je je kansen gericht verspreid over meedere relevante mediadragers, en hierdoor meer kans maakt om de aandacht te krijgen die je graag wilt voor je onderwerp.

Hierdoor verschiet je ook niet meteen al je ‘nieuwskruit’. Mocht het geen aandacht opleveren, dan kun je het nog een keer proberen, bijvoorbeeld door andere mediadragers te kiezen. Het bied je tevens de gelegenheid om met een nieuwswaardig verhaal meerdere momenten te creeren waarop je voor dat onderwerp aandacht krijgt. Een persbericht op maat is een variant op de betreffende basistekst waarmee de ontvanger het idee krijgt dat de boodschap specifiek is bedoeld voor zijn of haar mediadrager en/of doelgroep. Het schrijven van een dergelijk bericht kost je niet veel tijd en energie, wanneer het basisconcept al klaar is. Het is een kwestie van slim bewerken.

Voorbeeld: het 25-jarig jubileum 

Een goed voorbeeld om dit te illustreren, is het 25-jarig jubileum van een instituut dat is gespecialiseerd in de behandeling en diagnostiek van dyslexie. Om dit moment niet zomaar voorbij te laten gaan, werd onder meer een poëziewedstrijd bedacht onder basisscholieren. Een populaire kinderboekenschrijver en de dichter des Vaderlands namen plaats in de jury. De basistekst van het persbericht bestond uit een algemene aankondiging van de wedstrijd, plus een kernachtige samenvatting waarin antwoorden werden gegeven op de vragen wie?, wat?, waar?, waarom?, wanneer? en hoe? Er werd vervolgens een bericht op maat gemaakt die naar de regionale kranten en huis-aan-huisbladen werd gestuurd van de steden waar de juryleden woonden. In dit bericht werd in de kop, lead en tweede alinea gemeld dat zij in de betreffende plaats woonachtig zijn, en waarom zij het belangrijk vinden om in de jury deel te nemen. Hieronder vind je voorbeelden van hoe dit is aangepakt.

Persbericht (algemeen basisbericht)

Toelichting: naar aanleiding van bovenstaande informatie is eerst een basispersbericht samengesteld met daarin een aankondiging van een gedichtenwedstrijd. Dat is het onderstaande bericht. Deze aankondiging is pas landelijk verstuurd nadat middels een persbericht op maat (dit bericht vind je daarna) regionaal aandacht was gegenereerd in de plaatsen waar de juryeden woonachtig zijn. De titel van het basisbericht luidde:

‘Basisscholieren doen mee aan gedichtenwedstrijd’

Amsterdam – Basisscholieren zijn overal in het land druk bezig met de voorbereidingen van een poëziewedstrijd. Een Instituut voor Dyslexie, bestaat 25 jaar en heeft aan basisscholen in de steden waar zich een vestiging bevindt, gevraagd om mee te doen aan deze wedstrijd en hun mooiste gedichten aan te leveren. Omdat woorden en klanken essentieel deel uitmaken van het behandelprogramma van het instituut is het thema: ‘woorden en klanken, geluiden om je heen’.

Vergoeding

In de jury zit naast een populaire kinderboekenschrijver, de dichter des vaderlands  en een stadsdeeldichter uit Amsterdam. Vanaf 2009 wordt namelijk ernstige dyslexie door zorgverzekeraars vergoed. Dat betekent dat de kosten voor diagnostiek en behandeling voor deze mensen geen drempel meer vormen. Des te belangrijker wordt het voor basisscholen om dyslexie zo vroeg mogelijk op te merken en kinderen door te verwijzen naar de juiste instanties.

650.000 mensen

Het belangrijkste kenmerk van dyslexie is dat mensen een hardnekkig probleem hebben bij het aanleren en vlot toepassen van het lezen en spellen. Intelligentie speelt daarbij geen rol. Deze handicap kan enorme gevolgen hebben voor de persoonlijke ontwikkeling en voor het gevoel van eigenwaarde. In Nederland heeft ongeveer 4% van de bevolking ernstige dyslexie, dat zijn ruim 650 duizend mensen. Jaarlijks stromen naar schatting 200 duizend leerplichtige kinderen het onderwijs in waarvan 10% lees- en spellingsproblemen ontwikkelt.

LEXY-behandeling

Het instituut maakt gebruik van een specifieke behandeling voor lees- en spellingproblemen. Deze methode is gericht op het verkrijgen van inzicht in de structuur van woorden, in het bijzonder de klankstructuur. De standaard behandeling is één op één, waardoor rekening wordt gehouden met de persoonlijke problemen van de cliënt. Deze methode leidt tot positieve resultaten die wetenschappelijk zijn bewezen. Een gedeelte van de inkomsten wordt door het instituut geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek om de huidige behandelmethoden te verbeteren.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u terecht enzovoort.

Onderstaande versie is vervolgens op maat gesneden en zoals gezegd eerst naar de regionale en lokale pers verstuurd in Nijmegen waar een van de juryleden woonachtig is. De titel luidde:

‘Kinderboekenschrijver Kees Klaassen uit Nijmegen strijdt tegen dyslexie’

Njmegen – Kinderboekenschrijver Kees Klaassen uit Nijmegen neemt als jurylid deel aan de poëziewedstrijd van een specifiek Instituut voor Dyslexie. Deze organisatie bestaat namelijk 25 jaar en heeft aan diverse basisscholen in Nederland gevraagd om mee te doen aan deze wedstrijd en hun mooiste gedichten aan te leveren. Doel is om aandacht te vragen voor dyslexie. In de jury zitten verder de Dichter des Vaderlands, diverse kinderboekenschrijvers zoals Kees Klaassen en een de Amsterdamse stadsdeeldichter Adri Slomp.

Kinderboekenschrijver Kees Klaassen is van oorsprong leraar. Hij werkte als tekstschrijver voor diverse kinderprogramma’s en schreef vele kinderboeken, waarvan er meerdere zijn vertaald en bekroond. ‘ Ik heb zelf een kind met dyslexie, daarom ben ik blij dat ik deel mag uitmaken van dit initiatief’, aldus Klaassen. De mooiste gedichten worden uiteindelijk ingesproken en deze zijn vanaf september te horen op de website www.iwal.nl.

De rest van de tekst blijft onveranderd …

Het is extra werk maar als je het goed doet, levert het veel meer en gerichtere aandacht op. Het is even wennen en uitproberen. Onthoud voor het schrijven de volgende zes belangrijkste spelregels:

  1. Zorg eerst dat het basisbericht klaar is en afgestemd;
  2. Verander altijd de kop en de lead en probeer in de kop de plaatsnaam te gebruiken;
  3. Gebruik indien mogelijk ook de plaatsnaam in de lead (1ste alinea van het bericht);
  4. (meestal) pas je de tekst van de lead en de daaropvolgende alinea aan aan de invalshoek die geschikt is voor de betreffende mediadrager. Vooral hier moet je dus creatief zijn;
  5. Zorg ervoor dat er een kernachtige samenvatting in het persbericht blijft, houd daarbij de basisversie altijd als voorbeeld;
  6. Vergeet niet onder het kopje ‘noot voor de redactie’ aanpassingen te doen. Kleine details zoals telefoonnummers en contactpersonen en talkingheads zoals Kees Klaassen.

Bron: Het handboek voor nieuwsmakers.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *