kerntaken van universiteit

Casussen Ethiek

Casus: student boos op leiding

21 dec , 2017  

Het is hommeles bij de UvA. Studenten en ook docenten demonstreren tegen het rendementsdenken. Ze bezetten zelfs het Bungehuis en het Maagdenhuis en willen niet van wijken weten. De aanleiding van deze protesten: zij vinden dat het niet zo langer kan omdat de UvA geen onderwijsinstelling meer is, maar een verkapt vastgoedbedrijf. Managers bepalen van bovenaf de koers en runnen de universiteit als een vastgoedbedrijf. Het onderwijs is ondergeschoven kindje geworden.

De demonstranten komen met een lijst van eisen om de universiteit anders te besturen. De (sociale)media smullen van deze acties en het wordt landelijk nieuws. De bestuursvoorzitter stelt zich autoritair op. Men beroept zich op protocollen en regels die juridisch zijn vastgelegd. Met als inzet de demonstraties zo snel mogelijk te verbieden.

  • Wat zou jij als adviseur vanuit communicatie en ethiek adviseren en waarom?
  • Hoe zou je de bestuurder vanuit ethisch standpunt adviseren om de woordvoering aan te pakken?
  • Ga je wel of niet wat ondernemen (en zo ja wat dan?) zodat je alles hebt gedaan wat binnen je vermogen ligt?


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *