Casussen Ethiek

Casus: Fraude met diploma’s in Qatar

15 feb , 2019  

De NHL Stenden Hogeschool is in opspraak. In een vestiging van deze Hogeschool in Qatar (Doha) krijgen leerlingen diploma’s terwijl ze deze niet verdienen. NRC publiceerde dit verhaal na meerdere gesprekken met betrokkenen.  Ook is interne correspondentie in bezit. Uit eerder genoemde gesprekken blijkt dat er sprake is van corrupt personeel, fraude met tentamens en examens en een gebrekkige administratie. De vestiging in Qatar is de grootste buitenlandse vestiging van Stenden waarvan het hoofdkantoor in Leeuwarden staat. Verder zijn er nog vestigingen in Zuid-Afrika, Thailand en op Bali.

Speelt sinds 2011

Dit soort zaken zijn niet nieuw en spelen al sinds 2011. De inspectie concludeerde toen al dat er 259 Nederlandse diploma’s ten onrechte waren uitgereikt. Een Australische hoogleraar meldde zich bij de directie met klachten over studenten met slechte prestaties, die zomaar werden doorgelaten naar het derde of vierde jaar. Hij verliet de school omdat hij zijn academische reputatie niet langer op het spel wilde zetten. Ook een andere docent trok aan de bel over cijfers van tentamens die op miraculeuze wijze waren verhoogd, en meer dan twintig studenten zouden geld en cadeaus aan medewerkers hebben gegeven in ruil voor hogere cijfers. Ook deze docent vertrok.

Per ongeluk laten liggen

In 2015 viel op dat een voortgangstoets veel beter was gemaakt door leerlingen in Qatar dan door leerlingen in Nederland. Oorzaak bleek dat een docent de toets duidelijk zichtbaar op zijn bureau had laten liggen, waardoor studenten de toets konden fotograferen. Een jaar later constateerde een onderwijskundige dat toelatingspapieren van studenten waren vervalst. Maar liefst 17 namen werden aan Leeuwarden doorgegeven, maar de hogeschool deed er niets mee. In 2017 verliet de onderwijskundige de school.

Verhaal is onjuist

De hogeschool geeft in een reactie op haar website aan dat het artikel van NRC suggestief is en feitelijk onjuist. De onderwerpen die in het artikel worden besproken, dateren uit de periode 2011 tot 2017. De toenmalige leiding van Stenden heeft iedere klacht onderzocht. Er is op signalen steeds geacteerd en verbeter suggesties zijn opgepakt’, schrijft het College van Bestuur. Het onderwijs- en examenreglement, het les- en toetsprogramma, de externe toetsing van scripties en van het eindniveau zijn hetzelfde als in Nederland. Maar, zo schrijft NRC, het bestuur van de hogeschool heeft een brandbrief van drie examen-commissies van NHL Stenden over Qatar naast zich neergelegd. Deze commissies wilden in 2017 dat de Qatarese vestiging zou sluiten, maar het bestuur besloot juist tot een uitbreiding van het onderwijsaanbod in Qatar. Het huidige onderzoek van de onderwijsinspectie richt zich onder meer op de manier waarop het bestuur is omgegaan met deze brandbrief.

Miljardair sjeik Faisal Bin Qassim

Fusieschool NHL Stenden valt met 24.000 studenten en 2.000 medewerkers net buiten de top-10 van grootste hogescholen in Nederland. De campus in de Qatarese hoofdstad Doha is een gezamenlijk commercieel onderwijsbedrijf van deze hogeschool en de Qatarese miljardair sjeik Faisal Bin Qassim Al Thani. Het collegegeld van Stenden Qatar bedraagt omgerekend zo’n 15.000 euro per studiejaar. Sinds 2000 kregen achthonderd studenten uit veertig landen bij Stenden Qatar ‘een in Nederland geaccrediteerd’ hogeschooldiploma, op het gebied van toerisme en international business.

  • Wat zou jij doen als commprof vanuit ethiek als je te weten zou komen dat bovengenoemde zaken spelen? En waarom?
  • Wat vind je van de reactie van Stenden Hogeschool? Hoe zou jij het aanpakken qua communicatie zowel intern al extern?


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *