Casussen Ethiek

Casus: Een kleinere auto

26 dec , 2017  

Je werkt bij een grote autofabrikant die grotere gezinsauto’s produceert en er wordt marktaandeel verloren aan producenten van kleinere auto’s. Om mee te doen in de concurrentiestrijd wordt door het management beslist om binnen een jaar zelf een kleine(re) auto te produceren. Best een risico omdat er weinig kennis en ervaring is. De auto moet 2000 euro kosten. De ontwikkeling van een nieuwe auto duurt normaal gesproken 43 maanden. Omdat de tijd krap is en de auto goedkoop moet zijn, wordt meer aandacht besteed aan het ontwerp van het design van de auto, dan aan het ontwerp van de techniek. Aan veiligheid werd daardoor onvoldoende prioriteit gegeven. De benzinetank wordt achter in de auto geplaatst, achter de achteras.

Uit testen blijkt dat bij een botsing de as de tank zou doorboren en er levensgevaarlijke situaties zouden ontstaan. Dit wordt meegedeeld aan het management en er worden twee alternatieven gegeven: het plaatsen van de tank boven de achteras – dit zou de auto 11 euro duurder maken – of een extra rubberen laag rondom de tank aanbrengen, wat een iets minder dure, maar ook minder veilige oplossing was. Echter, omdat het originele ontwerp voldoet aan de wettelijke eisen, besluit het management geen veranderingen aan te brengen. Het management maakt een kosten-batenanalyse. Er wordt uitgegaan van de verkoop van 1,1 miljoen kleine auto’s en 1,5 miljoen kleine vrachtauto’s. Ingeschat wordt dat er 2100 auto’s zullen uitbranden en dat daarbij 180 mensen overlijden en 180 mensen ernstige brandwonden oplopen.

Kosten mensenleven

Gebaseerd op een rapport van de overheid wordt een mensenleven ingeschat op 200.000 euro en de kosten voor de mensen met brandwonden zouden 67.000 euro per persoon zijn. De totale kosten van de overledenen, gewonden en de auto’s zouden ongeveer 50 miljoen euro bedragen. De kosten om per auto 11 euro extra uit te geven zouden ongeveer 138 miljoen euro bedragen. Dus wordt er geredeneerd: als we geen verandering aanbrengen, kost het de maatschappij 50 miljoen euro en als we het wel doen kost het de maatschappij 138 miljoen euro. Het is dus gunstig voor de maatschappij om die verandering niet aan te brengen. En dus komt de auto op de markt zonder de voorgestelde verandering.

  • Wat zou jij als adviseur communicatie doen als wordt verteld hoe de vork in de steel zit met ethiek als belangrijkste raadgever en waarom?
  •  Ga je wel of niet nog wat ondernemen zodat je alles hebt gedaan wat binnen je vermogen ligt en waarom?
  • Wat is jouw advies als het gaat om de aanpak qua communicatie in dit geval en wat zijn je argumenten?


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *