Casussen Ethiek

CASUS: RAPPORTEN BEÏNVLOEDEN

31 okt , 2018  

Vorig jaar kwam door toedoen van een klokkenluider naar buiten dat onderzoeken bij het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van het ministerie van V&J) met betrekking tot het Nederlandse drugsbeleid op allerlei manieren wordt beïnvloed door de politiek. Naar aanleiding hiervan is er onder meer een commissie aangesteld om onderzoek te doen naar hoe het precies zit. Met betrekking tot deze kwestie zijn meerdere meldingen die al dateren uit 2014 onder de loep genomen. De commissie kwam vandaag met de uitkomsten.

Onbehoorlijk

In drie gevallen beoordeelt de commissie dat het ministerie van Justitie en Veiligheid onder aanvoering van minister Opstelten niet behoorlijke of onbehoorlijke pogingen heeft gedaan om onafhankelijke wetenschappelijke rapporten te beïnvloeden. Maar omdat de betreffende onderzoekster bij het WODC (lees ook klokkenluider) zich verzette, zijn de rapporten niet ontoelaatbaar beïnvloed. Bij een rapportage over ‘internationaal recht en cannabis’ ging het bijvoorbeeld mis. Eveneens wilde het ministerie in een onderzoek passages schrappen van de wetenschappers die onafhankelijk zouden moeten werken.

Rapporten best betrouwbaar

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaf vorig jaar na de onthullingen toe dat het was misgegaan, maar hij erkende toen nog niet dat ook zijn ambtelijke top fouten heeft gemaakt. Nu kon hij er niet meer onderuit dat dit wel het geval is. Hij laat weten dat de aanbevelingen van de commissie ’zeer waardevol’ zijn. Hij benadrukt dat drugsrapporten ondanks bemoeienis betrouwbaar zijn.

Treurig en pover

De onderzoekster die destijds de zaak aanhangig maakte, is verbaasd en vindt de uitkomsten van het rapport eenzijdig, treurig en pover. ‘Veel grensoverschrijdende beleidsbeïnvloeding die heeft plaatsgevonden wordt als ‘niet- of onbehoorlijk’ geclassificeerd. Kennelijk weegt het feit dat een onderzoeker onafhankelijk werk moet kunnen verrichten niet zo zwaar. Dat is namelijk cruciaal voor waarheidsvinding.’

  • Wat zou jij adviseren vanuit communicatie en ethiek (en aan wie) als je ter ore komt dat er op deze manier te werk wordt gegaan?
  • Hoe ver ga je als de minister aan je vraagt om het verhaal dusdanig te framen dat de het allemaal overdreven wordt? En waarom?
  • Hoe zou jij (inhoudelijk) reageren als journalisten gaan bellen nav deze kwestie?


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *