Casussen Ethiek

Casus: Openheid over dierproeven

9 apr , 2018  

Bij de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht wordt veel diergeneeskundig en medisch-biologisch onderzoek gedaan. Hiervoor zijn regelmatig ook proeven met dieren nodig. Ook worden proefdieren ingezet voor onderwijs (denk aan diergeneeskunde) en training van bijvoorbeeld chirurgen in operatietechnieken. Het gaat om ongeveer 22.000 proefdieren per jaar. Muizen, ratten en vissen worden het meest gebruikt. Soms zijn grotere dieren nodig, zoals varkens, honden of geiten. Tegelijk wordt aan dezelfde instellingen hard gewerkt aan alternatieven.

Openheid

Eerder genoemde instanties hebben samen besloten om over de dierproeven volledige openheid te geven op de website van hun gezamenlijke Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht. Hier staan alle vergunningen die verleend zijn vanaf 1 mei 2017. In Nederland is het wettelijk verplicht dat er van projecten waarbij proeven met dieren worden gedaan een samenvatting wordt gepubliceerd op de website van de Centrale Commissie Dierproeven. Nu is dus ook de vergunning met daarin de onderzoeksopzet tot in de kleinste details in te zien. De documenten zijn normaal alleen op te vragen met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Een dergelijk Wob-verzoek is nu niet meer nodig.

Efficiëntie

Een extra motivatie achter het besluit tot openheid is efficiëntie. Wob-verzoeken vragen telkens veel inspanningen voor het tijdig opleveren van de gevraagde informatie. Door de nieuwe en vele transparantere aanpak wordt er veel energie, tijd en gemeenschapsgeld bespaard. Openbaarheid maakt het bovendien mogelijk voor anderen om eerder aan te haken bij een wetenschappelijke denkrichting. Na afronding van het onderzoek schrijven de onderzoekers een wetenschappelijk artikel en lichten zij in veel gevallen de media in over de conclusies, om de kennis uit dierproeven optimaal te benutten in de samenleving.

Openheid in brede zin 

De maatregel past in een al jarenlang bestaand beleid van openheid van de samenwerkende organisaties. Dit uit zich verder in onder andere een Jaarverslag Proefdieren, een uitgebreide website over onder andere de interne werkwijze en video’s op YouTube zoals onderstaande video.

  • Wat vind je van deze aanpak vanuit ethisch perspectief en waarom?


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *