Casussen Ethiek

Casus: Uitvaart niet vergoed

1 dec , 2018  

Iemand die zijn dierbare is verloren, stapt naar de geschillencommissie. De maatschappij waar hij een levensverzekering heeft afgesloten (overigens al heel lang geleden) wil meerdere onkosten gemaakt voor de uitvaart niet vergoeden. Sommige kosten vallen volgens de verzekeraar niet onder de polis zoals die destijds is afgesloten. De verzekerde is razend en wil zijn gelijk halen. Best een vervelende kwestie. Naast het verliezen van een dierbare, waardoor je hoofd al helemaal niet staat naar dit soort sores, lopen kosten voor een respectabele uitvaart al snel op.

Wel of geen begrafenis

De verzekeraar legt in een brief uit waarom sommige posten op de factuur zoals deze is ingediend niet (helemaal) worden vergoed. Zo wordt er in twijfel getrokken of de polis zowel een begrafenis als crematie dekt. En ook vindt men dat de kosten van het verwijderen van een pacemaker uit het overleden lichaam niet vergoed mag worden. Verder bestaat er nog een verschil van mening over het feit dat het uitstrooien van de as van de gecremeerde wel of niet kan worden gebracht onder het begrip grafrechten. Verzekerde moet daarom 1500 euro zelf betalen.

Lang geleden

De geschillencommissie bekijkt de zaak en komt als eerste met het argument dat bij deze polis, die al langere tijd geleden is afgesloten, gekeken moet worden naar de bedoeling van partijen ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst. En vervolgens bezien in de huidige tijd. Uiteindelijk komt de commissie tot de conclusie dat er alsnog enkele onkosten vergoed moeten worden door de verzekeraar. Kennelijk is juridisch gezien het niet mogelijk om de verzekeraar alles te laten uitbetalen.

  • Wat zou jij adviseren vanuit communicatie en ethiek (en aan wie) als je ter ore komt dat dit geschil speelt.
  • Hoe zou jij (inhoudelijk) reageren als journalisten gaan bellen nav deze kwestie?


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *