Casussen Ethiek

Casus: Té weinig vragen stellen

21 dec , 2017  

Een directeur van een groot museum komt in opspraak wanneer bekend wordt dat zij naast haar werkzaamheden als directeur ook veel nevenactiviteiten uitvoert. Zo verdiende zij op jaarbasis 400.000 euro bij met adviezen via haar eigen bedrijfje. Daarnaast verdient zij een flink salaris als bestuurder. Zij heeft hier niets over verteld.

De voorzitter van de raad van toezicht van het museum grijpt snel en kordaat in, met het ontslag van de directeur als gevolg. De voorzitter van de raad van toezicht stelt vervolgens een onderzoek in om te kijken wat er nu precies aan de hand is. Degenen die het onderzoek doen, maken deel uit van het netwerk van deze voorzitter.

Er worden geen vragen gesteld naar de rol van de leden van de raad van toezicht en in hoeverre zij dit niet of wel hebben geweten. De betreffende wethouder die over de subsidie van het museum gaat, en ook deel uitmaakt van het netwerk van de voorzitter, is het eens met het onderzoek en stelt verder geen vragen. Ook besluit deze persoon om niet namens de gemeente een onafhankelijk onderzoek in te stellen.

  • Wat zou jij adviseren op het moment dat het intern bekend wordt en waarom?
  • Onderneem je nog wat (en zo ja wat dan?) zodat je alles hebt gedaan wat binnen jouw vermogen ligt?
  • Hoe zou jij de communicatie vanuit ethiek aanpakken en waarom?


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *