Casussen Ethiek

Casus: teveel wachtgeld

25 feb , 2018  

Jan Hoekema stapte op als burgemeester van Langedijk toen er ophef ontstond in de (sociale) media. Oorzaak daarvan was het feit dat hij in het geheim extra privileges had afgedwongen toen hij nog burgemeester was in de gemeente Wassenaar. Hij vertrok hier in 2016 omdat hij niet kon opschieten met de gemeenteraad. Zo kreeg hij extra wachtgeld, in plaats van tachtig procent van zijn salaris werd hij volledig doorbetaald. In totaal kreeg hij bijna 18.000 euro meer. Verder mocht hij bijna een jaar langer in zijn ambtswoning (een pand met een waarde van twee miljoen euro) blijven. Voor een huur van 1400 euro. Een poging om hier nog eens 400 euro vanaf te krijgen, mislukte. In de overeenkomst werd verder vastgelegd dat de gemeente, de commissaris van de Koning en het ministerie van Binnenlandse Zaken niet zouden worden geïnformeerd.

Terug betaald

Uit documenten die het NRC in handen kreeg, bleken deze afspraken in strijd te zijn met de gemeentewet. Uiteindelijk koos Hoekema eieren voor zijn geld en betaalde hij het extra geld terug. De inmiddels ex-burgemeester gaf bij zijn aftreden als officiële reactie dat zijn positie niet langer houdbaar was door alle ophef ontstaan in de media. ‘Ik vertrek met pijn in mijn hart, want deze mooie gemeente heeft mijn hart gestolen’, aldus Hoekema.

Veel vragen

Een opmerkelijke situatie die, ondanks het feit dat Hoekema zijn verantwoordelijkheid neemt, veel vragen oproept die een antwoord behoeven. Waarom vertrok Hoekema uit Wassenaar? Wie hebben de geheime afspraak mede mogelijk gemaakt? Waarom wordt er geen actie ondernomen vanwege een strafbaar feit. In feite is het diefstal? Of kun je geld dat je uit de kassa haalt een jaar later weer terug leggen en dan is er niets (meer) aan de hand? Wie hebben ervan geweten en het toegestaan? De Wassenaarse politiek wist het al een jaar.

  • Je werkt als adviseur communicatie bij de gemeente Wassenaar, je hoort veel en je komt te weten dat er in het geheim afspraken zijn gemaakt. Wat ga je doen, (en zo ja wat dan en waarom?) zodat je alles hebt gedaan wat binnen jouw vermogen ligt?
  • Wat zou jij als adviseur communicatie in dienst  bij de gemeente Langedijk vanuit ethiek adviseren aan Hoekema wanneer er verhalen de ronde doen over zijn wachtgeld en waarom?
  • Hoe zou jij de woordvoering aanpakken wanneer er journalisten gaan bellen?


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *