Over Nico en Jan

Nico de Leeuw is oorspronkelijk journalist en werkte vijftien jaar in de televisiewereld, waar hij zich ontwikkelde tot allround programmamaker. De Leeuw maakte verschillende tv-programma’s variërend van journalistiek tot infotainment, zowel bij publieke als commerciële omroepen. Daarvoor reisde hij de halve wereld rond.  Na een overstap naar het vakgebied communicatie, werkte hij voor diverse publieke organisaties, waaronder een van de grootste woningcorporaties van ons land. Hier was hij verantwoordelijk voor het managen van de meest invloedrijke en langdurige mediacrisis van de afgelopen jaren.

Nico is auteur van Het Handboek voor NieuwsmakersJouw nieuws wereldnieuws en samen met Jan Merton ontwikkelde hij een nieuwe methodiek getiteld DURF-communicatie. De laatste publicatie die onlangs is verschenen heeft als titel: ‘Communicatie en Ethiek. Betrouwbaar zijn, vertrouwen ontvangen.’  Nico is verder spreker en gastdocent.

Jan Merton is afgestudeerd in de Nederlandse taal- en letterkunde, met als specialisatie communicatiewetenschap. Merton is een generalist met ruime ervaring in interne en externe communicatie, zowel op strategisch als uitvoerend niveau. Hij werkte voor diverse (voornamelijk non-profit) organisaties. Sinds 2013 is hij zelfstandig communicatieadviseur en docent (bètavakken en Nederlandse taal aan anderstaligen). Samen met Nico de Leeuw schreef hij Van onbeheersbare beeldvorming naar DURF-communicatie, dat als doel heeft de organisatie én de communicatie te verbeteren. Organisaties moeten stoppen met het creëren van beeldvorming. Beter is dat ze hun kerntaken, producten/diensten, bedrijfsprocessen en gedrag analyseren en verbeteren. Dit levert nieuws op waarmee ze het vertrouwen van belangstellenden kunnen winnen. Jan heeft als co-auteur meegewerkt aan Stempel geschikt! – 60 visies op werk voor iedereen, 2012 en de eindredactie gedaan van Handboek voor Nieuwsmakers en Leven met zelfdoding, 2014. Hij blogt op en communicatie.land.

Website: http://www.mertoncommunicatie.nl/